Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Dynamik med datorstöd

Ergonomi

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Hållfasthetslära I för högskoleingenjörer

Hållfasthetslära II för civilingenjörer

Integrerad produktutveckling

Introduktion till kognitiv beteendeterapi

Introduktion till psykologi

Klinisk psykologi II

Konstruktionsteknik för civilingenjörer

Konstruktiv utformning och CAD

Ledarskapets psykologi

Maskindynamik

Mekanik 1: statik

Mekanik 2: dynamik

Neuropsykologi, socialpsykologi samt prevention och hälsa

Organisationens psykologi

Organisationspsykologi och vetenskapliga metoder inom klinisk psykologi

Produktionssystem

Psykodynamisk psykoterapi I

Psykodynamisk psykoterapi III

Psykologi - grunder

Psykologins forskningsfält

Psykologisk bedömning och utredning avseende individen

Psykoterapi I - Kognitiv beteendeterapi