Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ambulanssjukvård i teori och praktik

Dynamik med datorstöd

Ergonomi

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde

Familje-, barn- och elevhälsovård

Fördjupningskurs i bedömning och behandling av olika symtom

Grundläggande klinisk omvårdnad

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning I

Hållfasthetslära I för högskoleingenjörer

Hållfasthetslära II för civilingenjörer

Integrerad produktutveckling

Klinisk omvårdnad i en internationell kontext

Konstruktionsteknik för civilingenjörer

Konstruktiv utformning och CAD

Maskindynamik

Mekanik 1: statik

Mekanik 2: dynamik

Omvårdnad vid akuta situationer

Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet

Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa

Produktionssystem

Sjuksköterskans profession, kliniska kompetens och ledarskap

Sår och sårbehandling I