Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Digitala analysmetoder

Dynamik med datorstöd

Ergonomi

Grafisk form II

Hållfasthetslära I för högskoleingenjörer

Hållfasthetslära II för civilingenjörer

Integrerad produktutveckling

Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap

Introduktion till geomediastudier

Konstruktionsteknik för civilingenjörer

Konstruktiv utformning och CAD

Maskindynamik

Medie- och kommunikationsvetenskap III

Medie- och kommunikationsvetenskap IV

Mediepraktik

Mediepraktik

Mekanik 1: statik

Mekanik 2: dynamik

Produktionssystem

Specialiseringskurs 1: Geomedia, kultur och vardagsliv

Specialiseringskurs 2: Geomedia, opinionsbildning och offentlighet

Specialiseringskurs 3: Geomedia, rumslig planering och mobilitet

Strategisk kommunikation

Tekniska principer av digitala medier och digital design

Text, kommunikation och organisation