Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Barns läs-, skriv- och matematiklärande

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Collegeåret

Det kusliga i litteratur, film och konst

Kreativt skrivande II

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap II

Litteraturvetenskap III

Litterära klassiker

Lyrik, Lyrikperformance och lyrics

Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet

Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet I

Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet II

Ordförråd och fraseologi

Poststrukturalistisk teori och postmodern litteratur

Responsteorier. Läsares interaktion med texter

Retorik I

Retorik II

Självständigt arbete - uppsats

Skrivprocess och akademiskt skrivande

Språkhistoria och nordistik

Språkvetenskaplig introduktion