Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Andraspråksinlärning

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Collegeåret

Det kusliga i litteratur, film och konst

Kreativt skrivande II

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap II

Litteraturvetenskap III

Litterära klassiker

Lyrik, Lyrikperformance och lyrics

Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk

Migration, kultur och kommunikation

Poststrukturalistisk teori och postmodern litteratur

Responsteorier. Läsares interaktion med texter

Självständigt arbete - uppsats

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever

Svenska med didaktisk inriktning 1

Svenska - ett andraspråk

Svenska III med didaktisk inriktning

Svenska med didaktisk inriktning 5, litteraturvetenskaplig fördjupning

Svenska som andraspråk I

Svenska som andraspråk II