Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Collegeåret

Det kusliga i litteratur, film och konst

Ekonometri

Försöksplanering

Försöksplanering I

Introduktion till SPSS

Kreativt skrivande II

Linjära modeller I

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap II

Litteraturvetenskap III

Litterära klassiker

Lyrik, Lyrikperformance och lyrics

Matematisk statistik

Multivariata metoder

Multivariata metoder I

Poststrukturalistisk teori och postmodern litteratur

Responsteorier. Läsares interaktion med texter

Självständigt arbete - uppsats

Statistik

Statistik I