Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Collegeåret

Det kusliga i litteratur, film och konst

Introduktion till Specialpedagogik

Kreativt skrivande II

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap II

Litteraturvetenskap III

Litterära klassiker

Lyrik, Lyrikperformance och lyrics

Lärande och undervisning i särskolan Del I

Poststrukturalistisk teori och postmodern litteratur

Responsteorier. Läsares interaktion med texter

Självständigt arbete - uppsats

Specialpedagogik A

Specialpedagogik B

Specialpedagogik som verksamhets- och forskningsfält II

Specialpedagogik, vetenskaplig kunskapsbildning

Svenska med didaktisk inriktning 1

Svenska III med didaktisk inriktning

Svenska med didaktisk inriktning 5, litteraturvetenskaplig fördjupning