Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Barnets rätt

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Collegeåret

Det kusliga i litteratur, film och konst

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Evidens i socialt arbete

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder

Individ, grupp och familj

Juridik för det sociala arbetet

Kreativt skrivande II

Ledning och administration i socialt arbete

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap II

Litteraturvetenskap III

Litterära klassiker

Lyrik, Lyrikperformance och lyrics

Organisationsanalys

Personlig och professionell utveckling II

Personlig och professionell utveckling III

Personlig och professionell utveckling IV

Poststrukturalistisk teori och postmodern litteratur

Responsteorier. Läsares interaktion med texter