Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Collegeåret

Det kusliga i litteratur, film och konst

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Kreativt skrivande II

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap II

Litteraturvetenskap III

Litterära klassiker

Luther och hans värld 1517-2017: Reformationen igår och idag

Lyrik, Lyrikperformance och lyrics

Poststrukturalistisk teori och postmodern litteratur

Religionsvetenskap 3

Religionsvetenskap I

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 1

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 3

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Responsteorier. Läsares interaktion med texter

Självständigt arbete - uppsats

Svenska med didaktisk inriktning 1