Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Analys och geometri

Digitala medier och webbpublicering - Kulturstudier

Funktionalanalys

Förberedande kurs i matematik

Grundläggande analys

Homogenisering: flerskalemodellering, analys och simulering

Idéhistoria I

Idéhistoria I: Antiken, medeltiden och renässansen

Idéhistoria I: Den svenska idéhistorien

Idéhistoria I: Den upplysta världen

Idéhistoria I: Moderna tider

Inledande matematik

Introduktionskurs i kulturpolitik

Kinetisk teori

Kommunikationsplanering - Kulturstudier

Konst- och bildvetenskap I

Konst- och bildvetenskap: från renässans till romantik och realism

Konst- och bildvetenskap: modernism, postmodernism och samtidskonst

Konst- och bildvetenskap: tidiga bild- och byggnadskulturer

Konst- och bildvetenskaplig introduktionskurs

Kreativ matematik för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Kultur och globalisering

Kulturarv

Kulturpolitikens praktik

Kulturprojekt