Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Den projektorienterade organisationen

Fysisk planering i praktiken

Ledarrollen i projektmiljöer

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Projektledning i IT-projekt

Regionala utvecklingsprocesser

Samhällsplanerarens metoder

Samhällsplanering - praktik

Samhällsplanering I

Samhällsplanering, praktik