Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barnets rätt

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Bildberättande: Serieteckning, illustration och visualiserade idéer

Bildskapande i skola och förskola

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Evidens i socialt arbete

Fotografins filosofi III: Naturfotografi

Fotografins filosofi IV: Bilden av staden

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder

Individ, grupp och familj

Juridik för det sociala arbetet

Konst och design I

Ledning och administration i socialt arbete

Organisationsanalys

Personlig och professionell utveckling II

Personlig och professionell utveckling III

Personlig och professionell utveckling IV

Samhällsvetenskapliga metoder

Skissteknik I

Socialgerontologi

Socialt arbete med inriktning mot utredning och myndighetsutövning

Teorier i socialt arbete

Teorier och metoder i socialt arbete

Uppsats - Examensarbete

Utsatthetens dynamik