Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ambulanssjukvård i teori och praktik

Bildberättande: Serieteckning, illustration och visualiserade idéer

Bildskapande i skola och förskola

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde

Familje-, barn- och elevhälsovård

Fotografins filosofi III: Naturfotografi

Fotografins filosofi IV: Bilden av staden

Fördjupningskurs i bedömning och behandling av olika symtom

Grundläggande klinisk omvårdnad

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning I

Klinisk omvårdnad i en internationell kontext

Konst och design I

Omvårdnad vid akuta situationer

Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet

Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa

Sjuksköterskans profession, kliniska kompetens och ledarskap

Skissteknik I

Sår och sårbehandling I

Vetenskaplig metod III

Vetenskaplig metod V: examensarbete Magister I

Vetenskaplig metod VI: examensarbete Master II

Vetenskapliga metoder i omvårdnad

Visuellt tänkande och gestaltning