Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bildberättande: Serieteckning, illustration och visualiserade idéer

Bildskapande i skola och förskola

Digitala analysmetoder

Fotografins filosofi III: Naturfotografi

Fotografins filosofi IV: Bilden av staden

Grafisk form II

Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap

Introduktion till geomediastudier

Konst och design I

Medie- och kommunikationsvetenskap III

Medie- och kommunikationsvetenskap IV

Mediepraktik

Mediepraktik

Skissteknik I

Specialiseringskurs 1: Geomedia, kultur och vardagsliv

Specialiseringskurs 2: Geomedia, opinionsbildning och offentlighet

Specialiseringskurs 3: Geomedia, rumslig planering och mobilitet

Strategisk kommunikation

Tekniska principer av digitala medier och digital design

Text, kommunikation och organisation

Visuell kommunikation och design II

Visuellt tänkande och gestaltning

Webbdesign I