Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Analys och geometri

Bildberättande: Serieteckning, illustration och visualiserade idéer

Bildskapande i skola och förskola

Fotografins filosofi III: Naturfotografi

Fotografins filosofi IV: Bilden av staden

Funktionalanalys

Förberedande kurs i matematik

Grundläggande analys

Homogenisering: flerskalemodellering, analys och simulering

Inledande matematik

Kinetisk teori

Konst och design I

Kreativ matematik för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Matematik I med didaktisk inriktning

Matematik III med didaktisk inriktning

Matematik IV med didaktisk inriktning

Matematik V med didaktisk inriktning

Matematik för datavetare

Matematik för ingenjörer I

Matematik för ingenjörer III

Matematik i vetenskap och samhälle

Matematik med didaktisk inriktning 4

Matematik med didaktisk inriktning 5

Matematik med tillämpningar inom kemi

Matematisk grundkurs