Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Bildberättande: Serieteckning, illustration och visualiserade idéer

Bildskapande i skola och förskola

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Collegeåret

Det kusliga i litteratur, film och konst

Fotografins filosofi III: Naturfotografi

Fotografins filosofi IV: Bilden av staden

Konst och design I

Kreativt skrivande II

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap II

Litteraturvetenskap III

Litterära klassiker

Lyrik, Lyrikperformance och lyrics

Poststrukturalistisk teori och postmodern litteratur

Responsteorier. Läsares interaktion med texter

Självständigt arbete - uppsats

Skissteknik I

Svenska med didaktisk inriktning 1

Svenska III med didaktisk inriktning

Svenska med didaktisk inriktning 5, litteraturvetenskaplig fördjupning

Visuellt tänkande och gestaltning