Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bioindustriella processer

Digitala medier och webbpublicering

Examensarbete, civilingenjörsutbildning kemiteknik

Forskningspraktik i kemi och kemiteknik

Kemiteknik

Kommunikation och digitalisering av turism

Marknadsföring och kommunikation inom turism

Natur- och kulturturism

Planering för lokal och regional utveckling

Planering och hållbar turism

Turism och samhällsutveckling

Turismvetenskap i teori och praktik