Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bioindustriella processer

Ekonometri

Examensarbete, civilingenjörsutbildning kemiteknik

Forskningspraktik i kemi och kemiteknik

Försöksplanering

Försöksplanering I

Introduktion till SPSS

Kemiteknik

Linjära modeller I

Matematisk statistik

Multivariata metoder

Multivariata metoder I

Statistik

Statistik I

Statistik II

Statistisk teori

Statistisk teori I

Tidsserieanalys

Undersökningsmetodik