Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barnets rätt

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Bioindustriella processer

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Evidens i socialt arbete

Examensarbete, civilingenjörsutbildning kemiteknik

Forskningspraktik i kemi och kemiteknik

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder

Individ, grupp och familj

Juridik för det sociala arbetet

Kemiteknik

Ledning och administration i socialt arbete

Organisationsanalys

Personlig och professionell utveckling II

Personlig och professionell utveckling III

Personlig och professionell utveckling IV

Samhällsvetenskapliga metoder

Socialgerontologi

Socialt arbete med inriktning mot utredning och myndighetsutövning

Teorier i socialt arbete

Teorier och metoder i socialt arbete

Uppsats - Examensarbete

Utsatthetens dynamik

Verksamhetsförlagda studier - socialt arbete

Vetenskapliga arbetsmetoder och projektarbete