Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ambulanssjukvård i teori och praktik

Bioindustriella processer

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde

Examensarbete, civilingenjörsutbildning kemiteknik

Familje-, barn- och elevhälsovård

Forskningspraktik i kemi och kemiteknik

Fördjupningskurs i bedömning och behandling av olika symtom

Grundläggande klinisk omvårdnad

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning I

Kemiteknik

Klinisk omvårdnad i en internationell kontext

Omvårdnad vid akuta situationer

Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet

Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa

Sjuksköterskans profession, kliniska kompetens och ledarskap

Sår och sårbehandling I

Vetenskaplig metod III

Vetenskaplig metod V: examensarbete Magister I

Vetenskaplig metod VI: examensarbete Master II

Vetenskapliga metoder i omvårdnad