Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bioindustriella processer

Digitala analysmetoder

Examensarbete, civilingenjörsutbildning kemiteknik

Forskningspraktik i kemi och kemiteknik

Grafisk form II

Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap

Introduktion till geomediastudier

Kemiteknik

Medie- och kommunikationsvetenskap III

Medie- och kommunikationsvetenskap IV

Mediepraktik

Mediepraktik

Specialiseringskurs 1: Geomedia, kultur och vardagsliv

Specialiseringskurs 2: Geomedia, opinionsbildning och offentlighet

Specialiseringskurs 3: Geomedia, rumslig planering och mobilitet

Strategisk kommunikation

Tekniska principer av digitala medier och digital design

Text, kommunikation och organisation

Visuell kommunikation och design II

Webbdesign I