Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bioindustriella processer

Dynamik med datorstöd

Ergonomi

Examensarbete, civilingenjörsutbildning kemiteknik

Forskningspraktik i kemi och kemiteknik

Hållfasthetslära I för högskoleingenjörer

Hållfasthetslära II för civilingenjörer

Integrerad produktutveckling

Kemiteknik

Konstruktionsteknik för civilingenjörer

Konstruktiv utformning och CAD

Maskindynamik

Mekanik 1: statik

Mekanik 2: dynamik

Produktionssystem

Userinnovation I