Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Avancerad analytisk kromatografi - teori och praktik C

Avancerad analytisk kromatografi - teori och praktik D

Biokemi

Digitala medier och webbpublicering

Inledande kemi

Kemi III med didaktisk inriktning

Kemi kandidatarbete

Kemi med didaktisk inriktning 1

Kemi med didaktisk inriktning 4

Kemi med didaktisk inriktning 5

Kemiska beräkningar

Kommunikation och digitalisering av turism

Makromolekylers fysikaliska kemi

Makromolekylers fysikaliska kemi

Marknadsföring och kommunikation inom turism

Materia

Molekylär bioteknik med tillämpningar C

Molekylär bioteknik med tillämpningar D

Natur- och kulturturism

Organisk kemi

Planering för lokal och regional utveckling

Planering och hållbar turism

Produkters kemi C

Produkters kemi D

Turism och samhällsutveckling