Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Avancerad analytisk kromatografi - teori och praktik C

Avancerad analytisk kromatografi - teori och praktik D

Biokemi

Inledande kemi

Karaktärisering av material

Kemi III med didaktisk inriktning

Kemi kandidatarbete

Kemi med didaktisk inriktning 1

Kemi med didaktisk inriktning 4

Kemi med didaktisk inriktning 5

Kemiska beräkningar

Makromolekylers fysikaliska kemi

Makromolekylers fysikaliska kemi

Materia

Material- och tillverkningsteknik

Materialteknik I

Materialteknik II

Materialval

Molekylär bioteknik med tillämpningar C

Molekylär bioteknik med tillämpningar D

Organisk kemi

Polymerer och polymerbaserade kompositer

Produkters kemi C

Produkters kemi D

Projektarbete kring framtidens material