Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare

Den lärande eleven - KPU

Den lärande eleven - yrkeslärare

Digitala medier och webbpublicering

Kommunikation och digitalisering av turism

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPU

Leda lärande - yrkeslärare

Marknadsföring och kommunikation inom turism

Natur- och kulturturism

Planering för lokal och regional utveckling

Planering och hållbar turism

Turism och samhällsutveckling

Turismvetenskap i teori och praktik

Verksamhetsförlagd utbildning - yrkeslärare

Verksamhetsförlagd utbildning 1 och 2 - KPU

Vetenskaplig metod, utvecklingsarbete och VFU - yrkeslärare