Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barnets rätt

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Den lärande eleven - KPU

Den lärande eleven - yrkeslärare

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Evidens i socialt arbete

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder

Individ, grupp och familj

Juridik för det sociala arbetet

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPU

Leda lärande - yrkeslärare

Ledning och administration i socialt arbete

Organisationsanalys

Personlig och professionell utveckling II

Personlig och professionell utveckling III

Personlig och professionell utveckling IV

Samhällsvetenskapliga metoder

Socialgerontologi

Socialt arbete med inriktning mot utredning och myndighetsutövning

Teorier i socialt arbete

Teorier och metoder i socialt arbete

Uppsats - Examensarbete