Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare

Den lärande eleven - KPU

Den lärande eleven - yrkeslärare

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPU

Leda lärande - yrkeslärare

Samhällskunskap 1

Samhällskunskap 3

Samhällskunskap III med didaktisk inriktning

Samhällskunskap med didaktisk inriktning

Samhällskunskap med didaktisk inriktning 1

Samhällskunskap med didaktisk inriktning 5

Samhällskunskap med didaktisk inriktning 6

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Skola som system och idé - grundlärare

Utvecklingsarbete på forskningsmässig grund och VFU - KPU

Verksamhetsförlagd utbildning - yrkeslärare

Verksamhetsförlagd utbildning 1 och 2 - KPU

Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete - grundlärare

Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete - musiklärare

Vetenskaplig metod, utvecklingsarbete och VFU - yrkeslärare