Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare

Den lärande eleven - KPU

Den lärande eleven - yrkeslärare

Den projektorienterade organisationen

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPU

Leda lärande - yrkeslärare

Ledarrollen i projektmiljöer

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Projektledning i IT-projekt

Verksamhetsförlagd utbildning - yrkeslärare

Verksamhetsförlagd utbildning 1 och 2 - KPU

Vetenskaplig metod, utvecklingsarbete och VFU - yrkeslärare