Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

Barns utveckling och lärande i förskolan

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven - KPU

Den lärande eleven - grundlärare

Den lärande eleven - yrkeslärare

Den lärande eleven 1 - musiklärare

Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete

Förskolan och vetenskapliga perspektiv

Handledarutbildning för lokala lärarutbildare

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPU

Leda lärande - yrkeslärare

Leda lärande 1 - musiklärare

Lärandeteorier

Självständigt arbete i pedagogiskt arbete

Tema lärande och utveckling

Verksamhetsförlagd utbildning - yrkeslärare

Verksamhetsförlagd utbildning 1 och 2 - KPU

Vetenskaplig metod, utvecklingsarbete och VFU - yrkeslärare

Vetenskapliga metoder

Vetenskapliga metoder I

Vetenskapliga metoder II