Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Analys och geometri

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare

Den lärande eleven - KPU

Den lärande eleven - yrkeslärare

Funktionalanalys

Förberedande kurs i matematik

Grundläggande analys

Homogenisering: flerskalemodellering, analys och simulering

Inledande matematik

Kinetisk teori

Kreativ matematik för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPU

Leda lärande - yrkeslärare

Matematik I med didaktisk inriktning

Matematik III med didaktisk inriktning

Matematik IV med didaktisk inriktning

Matematik V med didaktisk inriktning

Matematik för datavetare

Matematik för ingenjörer I

Matematik för ingenjörer III

Matematik i vetenskap och samhälle

Matematik med didaktisk inriktning 4

Matematik med didaktisk inriktning 5