Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Collegeåret

Den lärande eleven - KPU

Den lärande eleven - yrkeslärare

Det kusliga i litteratur, film och konst

Kreativt skrivande II

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPU

Leda lärande - yrkeslärare

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap II

Litteraturvetenskap III

Litterära klassiker

Lyrik, Lyrikperformance och lyrics

Poststrukturalistisk teori och postmodern litteratur

Responsteorier. Läsares interaktion med texter

Självständigt arbete - uppsats

Svenska med didaktisk inriktning 1

Svenska III med didaktisk inriktning

Svenska med didaktisk inriktning 5, litteraturvetenskaplig fördjupning