Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Avancerad analytisk kromatografi - teori och praktik C

Avancerad analytisk kromatografi - teori och praktik D

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare

Biokemi

Den lärande eleven - KPU

Den lärande eleven - yrkeslärare

Inledande kemi

Kemi III med didaktisk inriktning

Kemi kandidatarbete

Kemi med didaktisk inriktning 1

Kemi med didaktisk inriktning 4

Kemi med didaktisk inriktning 5

Kemiska beräkningar

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPU

Leda lärande - yrkeslärare

Makromolekylers fysikaliska kemi

Makromolekylers fysikaliska kemi

Materia

Molekylär bioteknik med tillämpningar C

Molekylär bioteknik med tillämpningar D

Organisk kemi

Produkters kemi C

Produkters kemi D