Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Den interkulturella staden

Den projektorienterade organisationen

Intercultural Communication

Interkultur I

Interkultur I: kulturmöten och identiteter

Interkultur och medier

Interkultur: teori, metod och uppsats

Interkulturell affärskommunikation

Ledarrollen i projektmiljöer

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Projektledning i IT-projekt