Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Beteendeekonomi

Beteendeekonomi

Den interkulturella staden

Ekonomisk utvärderingsmetod

Finansiella marknader, risk och försäkring

Industriell organisation och konkurrensstrategi

Intercultural Communication

Interkultur I

Interkultur I: kulturmöten och identiteter

Interkultur och medier

Interkultur: teori, metod och uppsats

Interkulturell affärskommunikation

Internationell handelsteori

Internationell makroekonomi

Internationell makroekonomi

Kvantitativa metoder för finansiell ekonomi

Makroekonomi, globalisering och tillväxt

Mikroekonomi och internationell handel

Nationalekonomi - Kandidatuppsats

Nationalekonomi - Magisteruppsats

Nationalekonomi, praktik

Tillämpad ekonometri

Tillämpad ekonometri

Vetenskapliga metoder i nationalekonomi