Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare

Den interkulturella staden

Den lärande eleven - KPU

Den lärande eleven - yrkeslärare

Intercultural Communication

Interkultur I

Interkultur I: kulturmöten och identiteter

Interkultur och medier

Interkultur: teori, metod och uppsats

Interkulturell affärskommunikation

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPU

Leda lärande - yrkeslärare

Verksamhetsförlagd utbildning - yrkeslärare

Verksamhetsförlagd utbildning 1 och 2 - KPU

Vetenskaplig metod, utvecklingsarbete och VFU - yrkeslärare