Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aktuell informationssystemforskning

Business by Web och webbanalys

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Informatik, utlandspraktik

Interaktionsdesign

Planera och kommunicera ett forskningsprojekt i informatik