Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aktuell informationssystemforskning

Användartester, prototyping och utvärdering

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

Designmönster, Java och UML

Digitala medier och webbpublicering

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Informatik - Kandidatuppsats

Informatik, praktik

Informatik, utlandspraktik

Informationssystem och IT

Interaktionsdesign

Kommunikation och digitalisering av turism

Marknadsföring och kommunikation inom turism

Natur- och kulturturism

Objektorienterad modellering

Planera och kommunicera ett forskningsprojekt i informatik

Planering för lokal och regional utveckling

Planering och hållbar turism

Programutveckling

Tjänster och IT: Elektroniska affärer

Turism och samhällsutveckling

Turismvetenskap i teori och praktik