Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aktuell informationssystemforskning

Användartester, prototyping och utvärdering

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

Designmönster, Java och UML

Europakunskap

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Genus och politik - teori och metodologi

Hälso- och sjukvårdsadministration

Informatik - Kandidatuppsats

Informatik, praktik

Informatik, utlandspraktik

Informationssystem och IT

Interaktionsdesign

Internationell Politik

Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Objektorienterad modellering

Offentlig Politik och Förvaltning

Offentliga beslut och processer i praktiken

Planera och kommunicera ett forskningsprojekt i informatik

Policyanalys

Politikens institutioner

Politisk teori