Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aktuell informationssystemforskning

Användartester, prototyping och utvärdering

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

Designmönster, Java och UML

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Informatik - Kandidatuppsats

Informatik, praktik

Informatik, utlandspraktik

Informationssystem och IT

Interaktionsdesign

Introduktion till Specialpedagogik

Lärande och undervisning i särskolan Del I

Objektorienterad modellering

Planera och kommunicera ett forskningsprojekt i informatik

Programutveckling

Specialpedagogik A

Specialpedagogik B

Specialpedagogik som verksamhets- och forskningsfält II

Specialpedagogik, vetenskaplig kunskapsbildning

Tjänster och IT: Elektroniska affärer

Utveckling av appar för mobila e-tjänster

Utveckling av webbapplikationer