Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aktuell informationssystemforskning

Användartester, prototyping och utvärdering

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

Designmönster, Java och UML

Extremt väder och samhällets sårbarhet

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Hantering av naturkatastrofer 1

Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar

Informatik - Kandidatuppsats

Informatik, praktik

Informatik, utlandspraktik

Informationssystem och IT

Interaktionsdesign

Introduktion riskhantering i samhället

Introduktionskurs i miljö och säkerhet

Klimat i förändring

Klimatanpassning och riskreducering

Lokal och regional klimatanpassning

MKB, miljökonsekvensbeskrivning

Metod och teori i miljövetenskap

Metod och teori i riskhantering

Miljökommunikation för förändringsarbete