Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aktuell informationssystemforskning

Användartester, prototyping och utvärdering

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

Designmönster, Java och UML

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Informatik - Kandidatuppsats

Informatik, praktik

Informatik, utlandspraktik

Informationssystem och IT

Interaktionsdesign

Luther och hans värld 1517-2017: Reformationen igår och idag

Objektorienterad modellering

Planera och kommunicera ett forskningsprojekt i informatik

Programutveckling

Religionsvetenskap 3

Religionsvetenskap I

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 1

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 3

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 4