Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aktuell informationssystemforskning

Användartester, prototyping och utvärdering

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

Den projektorienterade organisationen

Designmönster, Java och UML

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Informatik - Kandidatuppsats

Informatik, praktik

Informatik, utlandspraktik

Informationssystem och IT

Interaktionsdesign

Ledarrollen i projektmiljöer

Objektorienterad modellering

Planera och kommunicera ett forskningsprojekt i informatik

Programutveckling

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Projektledning i IT-projekt

Tjänster och IT: Elektroniska affärer

Utveckling av appar för mobila e-tjänster

Utveckling av webbapplikationer

Verksamhet och IT

Vetenskapsteori och vetenskapsmetodologi