Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aktuell informationssystemforskning

Användartester, prototyping och utvärdering

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

Barns utveckling och lärande i förskolan

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven - grundlärare

Den lärande eleven 1 - musiklärare

Designmönster, Java och UML

Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Förskolan och vetenskapliga perspektiv

Handledarutbildning för lokala lärarutbildare

Informatik - Kandidatuppsats

Informatik, praktik

Informatik, utlandspraktik

Informationssystem och IT

Interaktionsdesign

Leda lärande 1 - musiklärare

Lärandeteorier

Objektorienterad modellering

Planera och kommunicera ett forskningsprojekt i informatik