Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aktuell informationssystemforskning

Ambulanssjukvård i teori och praktik

Användartester, prototyping och utvärdering

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

Designmönster, Java och UML

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde

Familje-, barn- och elevhälsovård

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Fördjupningskurs i bedömning och behandling av olika symtom

Grundläggande klinisk omvårdnad

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning I

Informatik - Kandidatuppsats

Informatik, praktik

Informatik, utlandspraktik

Informationssystem och IT

Interaktionsdesign

Klinisk omvårdnad i en internationell kontext

Objektorienterad modellering

Omvårdnad vid akuta situationer

Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet