Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aktuell informationssystemforskning

Användartester, prototyping och utvärdering

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

Designmönster, Java och UML

Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Informatik - Kandidatuppsats

Informatik, praktik

Informatik, utlandspraktik

Informationssystem och IT

Instrument och praktiskt gehör

Interaktionsdesign

Kommunikation och varumärke

Lansering av musikprojekt 1

Låtskrivarprojekt 1

Musikproducent, låtskrivare och entreprenör

Musikproduktion i datormiljö

Objektorienterad modellering

Planera och kommunicera ett forskningsprojekt i informatik

Programutveckling

Tjänster och IT: Elektroniska affärer

Utveckling av appar för mobila e-tjänster