Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aktuell informationssystemforskning

Användartester, prototyping och utvärdering

Bioekonomi, processer och produkter

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

Design för hållbar utveckling

Design och hållbar utveckling

Designmönster, Java och UML

Energi- och miljösystem för industriella ekonomer

Energi- och miljösystemanalys

Energisystem

Energiteknik för hållbar utveckling

Energitekniska system

Examensarbete för civilingenjörsexamen i energi- och miljöteknik

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energi- och miljöteknik

Examensarbete för kandidatexamen i miljö- och energisystem

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Grundläggande värme- och strömningslära

Hållbar utveckling för ingenjörer

Informatik - Kandidatuppsats

Informatik, praktik

Informatik, utlandspraktik