Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aktuell informationssystemforskning

Analys och geometri

Användartester, prototyping och utvärdering

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

Designmönster, Java och UML

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Funktionalanalys

Förberedande kurs i matematik

Grundläggande analys

Homogenisering: flerskalemodellering, analys och simulering

Informatik - Kandidatuppsats

Informatik, praktik

Informatik, utlandspraktik

Informationssystem och IT

Inledande matematik

Interaktionsdesign

Kinetisk teori

Kreativ matematik för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Matematik I med didaktisk inriktning

Matematik III med didaktisk inriktning

Matematik IV med didaktisk inriktning

Matematik V med didaktisk inriktning