Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aktuell informationssystemforskning

Användartester, prototyping och utvärdering

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

Den lärande eleven - KPU

Den lärande eleven - yrkeslärare

Designmönster, Java och UML

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Informatik - Kandidatuppsats

Informatik, praktik

Informatik, utlandspraktik

Informationssystem och IT

Interaktionsdesign

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPU

Leda lärande - yrkeslärare

Objektorienterad modellering

Planera och kommunicera ett forskningsprojekt i informatik

Programutveckling

Tjänster och IT: Elektroniska affärer

Utveckling av appar för mobila e-tjänster