Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Digitala medier och webbpublicering

Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning I

Idrottspsykologi

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 1

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 3

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Kommunikation och digitalisering av turism

Marknadsföring och kommunikation inom turism

Motiverande samtal och förändringsprocesser

Natur- och kulturturism

Planering för lokal och regional utveckling

Planering och hållbar turism

Tillämpad idrottspsykologi

Träningslära

Turism och samhällsutveckling

Turismvetenskap i teori och praktik