Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ekonometri

Försöksplanering

Försöksplanering I

Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning I

Idrottspsykologi

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 1

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 3

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Introduktion till SPSS

Linjära modeller I

Matematisk statistik

Motiverande samtal och förändringsprocesser

Multivariata metoder

Multivariata metoder I

Statistik

Statistik I

Statistik II

Statistisk teori

Statistisk teori I

Tidsserieanalys

Tillämpad idrottspsykologi

Träningslära

Undersökningsmetodik